Jak jest z dostępem do Internetu w Polsce?

Posiadanie dostępu wydaje się normalnością. Rzeczą, bez którego,trudno sobie wyobrazić nie tylko dzień, ale i godzinę. Nawet, krótki brak dostępu do zasobów Internetu powoduj dyskomfort. Oczywiście nie wszyscy posiadają dostęp do sieci www. W tym wpisie pokaże, ilu polaków ma dostęp do Internetu.

Gospodarstwa domowe, które posiadały dostęp do Internetu w domu wynosił 90,4%. Co należy zauważyć, że w ciągu 4 lat wynik poprawił się o 10%, gdy jeszcze w 2016 dostęp miało 80,4%.

Nie ma też dużej różnicy między miejscem zamieszkania. Oczywiście w dużych miastach dostęp do Internetu miało 92,1% a w mniejszych 89,7%a obszary wiejskie 89,3%. Jak widzimy między dużym miastem a obszarem wiejskim nie ma przepaści.

Ile osób korzysta z Internetu?

Choć raz w tygodniu z komputera korzystało 81,4% społeczeństwa wieku 16-74. Ten wynik, był lepszy od poprzedniego o 3,1%. Mamy zatem dobry symptom. Przybywa osób korzystających z Internetu w Polsce. Gdy porównamy się do krajów europejskich, to są takie kraje jak Norwegia , gdzie 98% społeczeństwa korzysta z Internetu. W zestawieniu dobrze wypada Dania, Holandia, Szwecja czy Wielka Brytania, tamtejsze społeczeństwa korzystają z Internetu na poziomie 95%.

Kto regularnie korzysta z Internetu w Polsce?

-uczniowie, studenci 99,8%

-pracownicy najemni 93,6%

-pracujący na własny rachunek 96%

-rolnicy 65,1%

-bezrobotni 82,6%

-emeryci i bierni zawodowo 53,5%

Dostęp do Internetu ze względu na wiek.

Im młodsza grupa tym, bardziej regularne korzystanie z Internetu. Wieku 16-24, aż 99,2 korzystało z sieci www, podobnie grupa 25-34 98,4, ale już od grupy 55-64 jest, tylko 65,8 procenta. Powyżej 65 roku, z Internetu korzystało zaledwie 40,4%.