17 listopada dniem studenta

Już jutro tj. 17 listopada jest Dniem Studenta. Nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, szczególnie wykładowcy, którzy w tym dniu powinni troszkę dać „luzu” swoim studentom ? Ten dzień studenta zachęcił mnie to wyszukania trochę informacji na temat polskiego szkolnictwa.  Jak wygląda student w statystykach? Dane z 2015 roku zaprezentowane przez GUS.

Studencki
zdj.stat.gov.pl

Na zdjęciu widzimy,że liczba studentów na 100 mieszkańców z każdym rokiem maleje bowiem w 2005 roku było 508 studentów a już w 2015 roku ich liczba wynosi 365. Tylko należy pamiętać,że w 2005 w edukacji uczestniczyły roczniki z tzw wyżu demograficznego z rocznika 1985, 1986.

Więcej jest pań studentek czy panów studentów? Prywatne czy państwowe uczelnie? Stacjonarne czy zaoczne?

Ogólna liczba studentów wynosiła  w Polsce ponad 1,4 miliona.

W rywalizacji płci czyli, kobiety kontra mężczyźni wygrywają kobiety, które stanowią 58% wszystkich studentów.

Większość studentów studiowała na uczelniach publicznych bo 77% .

Na studiach stacjonarnych było 65%.

Największe uczelnie w Polsce według liczby studentów

1.Uniwersytet Warszawski 44 848 studentów

2.Uniwersytet Jagieloński 41 818 studentów

3.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 39 982 studentów

4.Uniwersytet Łódzki 33 909 studentów

5.Politechnika Warszawska 33 360 studentów

Liczba studentów szkół wyższych według typu szkół w tys.

1.Uniwersytety 422,211

2. Wyższe szkoły techniczne 301,412

3.Pozostały szkoły wyższe 237,933

4.Wyższe Szkoły Ekonomiczne 179,794

5.Wyższe Szkoły Rolnicze 70.792

6.Uniwersytety Medyczne 60,606

7.Wyższe Szkoły Pedagogiczne 46,122

8.Szkoły Wyższe Resortu Obrony Narodowej 25,187

9.Akademie Wychowania Fizycznego 24,727

10.Wyższe Szkoły Artystyczne 16,938

11.Wyższe Szkoły Morskie 9,436

12.Wyższe Szkoły Technologiczne 5,455

13.Szkoła Wyższa Resortu Wewnętrznego

Pozostaje życzyć studentom studiowania bez pościgów ? zaliczeń w pierwszym terminie i dobrej zabawy ?

źródło: stat.gov.pl