Morawiecki nie tylko premierem

Po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów, pozostało utworzenie nowego rządu. Słowo „nowego” jest zbyt dużo powiedziane, bowiem, nie będziemy mieli do czynienia z dużymi zmianami. Prezydent Andrzej Duda powierzył tworzenie nowego rządu dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Dziękuję panie prezydencie za zaufanie oraz możliwość kontynuacji misji poprawy standardu życia Polaków – powiedział Mateusz Morawiecki podczas uroczystości desygnowania go na urząd premiera.

Również w poszczególnych ministerstwach, też nie ma być wielkich zmian. Pozostaną niemal Ci sami ministrowie, co w poprzedniej kadencji.

Mateusz Morawiecki nie tylko premierem

Przez jakiś czas  Morawiecki, będzie nie tylko sprawował urząd premiera, ale również będzie Ministrem Sportu. Jak długo, będzie premierem i ministrem sportu, jeszcze nie wiadomo.

Po utworzeniu rządu, podam pełny skład wszystkich ministerstw. Zapraszam do czytania kolejnych wpisów.