Matura 2013 wyniki

Koniec czerwca to nie tylko zakończenie szkoły, ale  również oczekiwany czas przez maturzystów. Abiturienci czekali, pewnie z niecierpliwością do 28 czerwca 2013 roku, bo to data w którym poznaliśmy wyniki matur. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki. Z jej ogłoszenia mogą ucieszyło się pewnie 81 %zdających, którzy zdali maturę. Jednak zdanie matury dla pozostałych nie jest jeszcze przekreślone, ponieważ do poprawki może przystąpić 13 procent. Są to maturzyści, którzy nie zdali jednego przedmiotu. Z danych przedstawionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do matury przystąpiło 314 485 absolwentów.

Zdawalność matury w poszczególnych typach szkół

Jeżeli chodzi o zdawalność abiturientów  w danych typach szkół to zdecydowanie wygrywają:

1.Licea ogólnokształcące 90% zdało maturę 8% ma szansę na poprawkę

Licea ogólnoszkształcące cod wielu lat przewodzą rankingu zdawalności matur. Nie inaczej było w tym roku na 200 298 zdających maturę zdało 179 431 co daje wynik 90%, do tego 8% ma szanse na zdanie matury jeszcze w tym roku poniważ może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

2.Technika 71% zdało maturę 20% ma szanse na poprawkę

Technika zajęły drugie miejsce jeżeli chodzi o zdawalność w pierwszym terminie. W technikach było 98 267 abiturientów w tym 69 379 zdało za pierwszym razem, a 20% ma szanse na poprawienie wyniku.

3.Licea profilowane 60% zdało 26% ma szanse na poprawkę

Trzecie miejsce Liceów profilowanych przy dużej różnicy do pierwszej pozycji czyli Liceów Ogólnokształcących. Tylko 60% zdało a 26% ma szanse na poprawkę. Liceach profilowanych do matury przystąpiło 6 785 maturzystów.

4.Licea uzupełniające 24% zdało 36% ma szanse na poprawkę

W liceach uzupełniających zdawało maturę 7 078 maturzystów

5.Technika uzupełniające 23 zdało 34% ma szanse na poprawkę

W technikum uzupełniającym do matury przystąpiło  2 057 maturzystów, a z matury w pierwszym terminie może cieszyć się 464 abiturientów.